Termos e condicións

Benvido aos termos e condicións de Villa Red Real Estate, que se aplican ao uso do sitio web Villa.Red Real Estate.

Os seguintes son os termos e condicións (os "Condicións") baixo os cales vostede (un "Usuario") pode utilizar o sitio web villa.red (o "Sitio web"). Lea atentamente esta páxina. Ao acceder e utilizar o Sitio Web, aceptas e aceptas estar obrigado, sen modificación, limitación ou cualificación, polos Termos. Os Termos pódense modificar ou revisar en calquera momento actualizando o texto desta páxina. Está obrigado por calquera modificación ou revisión deste tipo e, polo tanto, debe visitar esta páxina periodicamente para revisar as Condicións.

O SEU USO DO SITIO WEB CONSTITÚE O SEU ACORDO CON TODOS OS TERMOS, CONDICIÓNS E AVISOS CONTIDOS NESTE SITIO WEB OU PUBLICADO DE OUTRO MODO NO SITIO WEB. (O CONTIDO DESE CONTRATO, INCLUSIVO DOS TERMOS E TODAS ESTAS CONDICIÓNS E AVISOS ADICIONAIS, REFERÉNSE AQUÍ COMO "CONTRATO") SE NON ACEPTA NINGUNHA DAS DISPOSICIÓNS DO CONTRATO, NON USE O SITIO WEB .

1. Acceso
Facilitarémosche o acceso ao sitio web de acordo coas presentes Condicións.

2. As súas obrigas
2.1 acepta non usar o sitio web (ou calquera parte do mesmo) para ningún propósito ilegal e acepta usalo de acordo con todas as leis pertinentes;
2.2 comprométese a non cargar nin transmitir a través do sitio web virus informáticos, macrovirus, troianos, vermes ou calquera outra cousa deseñada para interferir, interromper ou perturbar os procedementos operativos normais dun ordenador;
2.3 non cargará nin transmitirá a través do sitio web ningún material que sexa difamatorio, ofensivo ou de carácter obsceno ou ameazante, ou que poida causar molestias, molestias ou ansiedade innecesaria;
2.4 non utilizará o sitio web de forma que poida provocar a interrupción, o dano, a eficiencia do sitio web ou de tal xeito que a eficacia ou a funcionalidade do sitio web se vexa prexudicada de calquera xeito;
2.5 non utilizará o sitio web de ningún xeito que viole ou infrinxa os dereitos de calquera persoa, empresa ou empresa (incluíndo, entre outros, os dereitos de propiedade intelectual, dereitos de confidencialidade ou dereitos de privacidade);
2.6 acepta que no caso de que teña algún dereito, reclamación ou acción contra calquera Usuario derivado do uso do sitio web por parte dese Usuario, exercerá tal dereito, reclamación ou acción de forma independente e sen recurso ante nós.

3. indemnización
3.1 Acepta ser totalmente responsable (e indemnizarnos totalmente) de todas as reclamacións, responsabilidade, danos, perdas, custos e gastos, incluídos os honorarios legais, que sufrimos nós e que se deriven de calquera incumprimento das Condicións por vostede ou calquera outra responsabilidade. derivados do uso que faga do sitio web ou do uso por parte de calquera outra persoa que acceda ao sitio web mediante o seu ordenador ou conta de acceso a Internet.

4. Os nosos Dereitos
Reservámonos o dereito de:
4.1 modificar ou retirar, temporal ou permanentemente, o sitio web (ou calquera parte do mesmo) con ou sen previo aviso e confirma que non seremos responsables ante vostede nin ningún terceiro por calquera modificación ou retirada do sitio web;
4.2 cambiar estas Condicións de cando en vez, e o seu uso continuado do sitio web (ou calquera parte do mesmo) despois de tal cambio considerarase como a súa aceptación de tal cambio. É a súa responsabilidade comprobar regularmente para determinar se se modificaron as Condicións. Se non está de acordo con calquera cambio nas Condicións, deberá deixar inmediatamente de usar o sitio web.
4.3 Faremos os nosos esforzos razoables para manter o sitio web. O sitio web está suxeito a cambios de cando en vez. Non terá dereito a ningunha compensación porque non pode utilizar ningunha parte do sitio web ou por mor dunha falla, suspensión ou retirada de todo ou parte do sitio web por circunstancias alleas ao noso control.

5. Ligazóns de terceiros
Nun intento de ofrecer un maior valor aos nosos Usuarios, podemos proporcionar ligazóns a outros sitios web ou recursos. Vostede recoñece e acepta que non somos responsables da dispoñibilidade de tales sitios ou recursos externos, e non avalamos nin somos responsables nin responsables, directa ou indirectamente, das prácticas de privacidade ou do contido (incluído o contido tergiversado ou difamatorio) destes. sitios web, incluíndo (sen limitación) calquera publicidade, produtos ou outros materiais ou servizos en ou dispoñibles en tales sitios web ou recursos, nin por ningún dano, perda ou ofensa causada ou presuntamente causada polo uso ou en relación co uso ou confiar en calquera contido, bens ou servizos destes dispoñibles en tales sitios ou recursos externos.

6. Seguimento
Temos o dereito, pero non a obriga, de supervisar calquera actividade e contido asociado ao sitio web. Podemos investigar calquera infracción denunciada destas Condicións ou reclamacións e tomar calquera medida que consideremos apropiada (que pode incluír, pero non limitarse a, emitir avisos, suspender, finalizar ou anexar condicións ao seu acceso e/ou eliminar calquera material do Páxina web).

7. Os teus datos
Respectamos a súa información persoal
Debe ter en conta que:
7.1 se nos solicita a policía ou calquera autoridade reguladora ou gobernamental que investigue actividades ilegais sospeitosas, ou tras recibir unha orde xudicial, que proporcionemos a súa información persoal e/ou información relativa ás súas actividades mentres utiliza o sitio web, farémolo;
7.2 Reservámonos o dereito á nosa discreción razoable de revelar detalles do seu uso do sitio web en relación con calquera proceso xudicial ou ameazado en relación co seu uso, ou o uso de calquera persoa baixo o seu control, do sitio web, xa sexa en conexión. cos asuntos establecidos nestas Condicións ou doutro xeito;
7.3 Consulte a nosa Política de privacidade, que forma parte destas Condicións.

8. Propiedade intelectual e dereito de uso
8.1 Recoñece e acepta que todos os dereitos de autor, marcas comerciais e todos os demais dereitos de propiedade intelectual de todo o material ou contido proporcionado como parte do sitio web permanecerán en todo momento atribuídos a nós ou aos nosos licenciantes. Permíteche usar este material só segundo o autoricemos expresamente.
8.2 O sitio web ten copyright, todos os dereitos reservados.

9. Avisos
Podes enviarnos avisos baixo ou en relación con estas Condicións por correo electrónico a
caixa@villa.red

10 Limitación de responsabilidade
Aínda que faremos esforzos razoables para verificar a exactitude de calquera información que coloquemos no sitio web, non ofrecemos ningunha garantía, xa sexa expresa ou implícita, en relación coa súa exactitude.
10.1 O sitio web ofrécese "tal e como está" e "según está dispoñible" sen ningunha representación ou aval. Salvo que se especifique en termos e condicións separados relacionados cun produto ou servizo en particular, non ofrecemos garantías de ningún tipo, xa sexan expresas ou implícitas, en relación co sitio web ou os produtos ou servizos ofrecidos no sitio web, xa sexa por nós ou no noso nome ( incluídas descargas de software gratuíto) incluíndo, entre outras, garantías implícitas de calidade satisfactoria, idoneidade para un propósito particular, non infracción, compatibilidade, seguridade, precisión, condición ou integridade, ou calquera garantía implícita derivada do curso da negociación, o uso ou o comercio. .
10.2 A non ser que se especifique en termos e condicións separados relacionados cun produto ou servizo en particular, non ofrecemos ningunha garantía de que o sitio web ou os produtos ou servizos ofrecidos no sitio web xa sexa por nós ou no noso nome (incluídas as descargas de software gratuíto) cumpran ou satisfagan os teus requisitos. ser ininterrompido, oportuno, seguro ou libre de erros, que os defectos serán corrixidos ou que o sitio web ou o servidor que o fai dispoñible ou os produtos ou servizos ofrecidos no sitio web xa sexa por nós ou no noso nome (incluídas as descargas de software gratuíto) libres de virus ou erros ou son totalmente funcionales, precisos ou fiables. Non seremos responsables ante vostede por ningunha perda de contido ou material como resultado da carga ou descarga do sitio web.
10.3 Non obstante calquera outra disposición nas Condicións, nada limitará os teus dereitos como consumidor.
10.4 Vostede recoñece que non podemos garantir e, polo tanto, non será de ningún xeito responsable da seguridade ou privacidade do sitio web e de calquera información proporcionada ou tomada do sitio web por vostede.
10.5 Non seremos responsables contractuais, ilícitos ou doutro tipo se incorre en perdas ou danos ao conectarse ao sitio web a través da ligazón de hipertexto dun terceiro.
10.6 Non seremos responsables, por contrato, agravio (incluíndo, sen limitación, neglixencia), pre-contrato ou outras representacións (agás as declaracións falsas fraudulentas) ou doutro xeito fóra ou en conexión co sitio web ou os produtos ou servizos ofrecidos no sitio web. xa sexa por nós ou no noso nome (incluídas as descargas de software gratuíto) para:
10.6.1 calquera perda económica (incluíndo, sen limitación, a perda de ingresos, beneficios, contratos, negocios ou aforros previstos); ou
10.6.2 calquera perda de boa vontade ou reputación; ou
10.6.3 calquera perda especial ou indirecta ou consecuente; en todo caso se tales perdas estaban ou non dentro da contemplación de calquera de nós na data en que se produciu o feito que orixinou a perda.

11. Renuncia
Nada será interpretado como unha renuncia por parte de nós a calquera incumprimento anterior ou posterior de calquera disposición.

12. Acordo íntegro
Estas Condicións (según se modifican de cando en vez) conteñen todo o acordo entre vostede e nós en relación co asunto tratado e substitúen os acordos, acordos, compromisos ou propostas anteriores, escritos ou orais, entre vostede e nós en relación con tales asuntos. Ningunha explicación oral ou información oral dada por ningún de nós alterará a interpretación destas Condicións. Vostede confirma que, ao aceptar as presentes Condicións, non se baseou en ningunha representación, salvo na medida en que se fixo expresamente unha representación nestas Condicións e acepta que non terá ningún recurso con respecto a calquera terxiversación que non se fixese. un termo destas Condicións, salvo que o seu acordo contido nesta Cláusula non se aplicará con respecto a ningunha declaración falsa fraudulenta, se converteu ou non nun termo destas Condicións.

Compara listas

comparar